ผาอันตระการตาเหนือทะเล

ห้าหมู่บ้านสีพาสเทลของ Cinque Terre ติดตามประวัติความเป็นมาของพวกเขาไปจนถึงช่วงสมัยยุคแรก ๆ ที่เต็มไปด้วยหน้าผาอันตระการตาเหนือทะเลและแผ่กระจายไปตามเส้นทางที่แคบ ๆ ซึ่งหาทางข้ามอาณาเขตที่ดูเหมือนจะเข้มแข็ง สวนที่แกะสลักอยู่บนเนินเขาเป็นเวลากว่าสองพันปีเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่เป็นปราสาทและโบสถ์

ที่ลุกขึ้นในรูปแบบ “เกมบัลลังก์” เต็มรูปแบบ รถยนต์ได้รับการห้ามและแผนกำลังดำเนินการเพื่อ จำกัด จำนวนนักท่องเที่ยวช่วยให้สีอ่อนโดยน้ำทะเลสีฟ้าฟื้นบางส่วนของมายากลโบราณของพวกเขา